Statens hjælpepakke til selvstændige: Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende

Nu kommer hjælpepakken til små- og mellemstore virksomheder i Danmark. 40 mia. kroner er foreløbig afsat på denne posten. Men er det nok?

Statens hjælpepakke til iværksættere Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende

Introduktion:

Regeringen er endeligt begyndt at anerkende at erhvervslivet har brug for en håndsrækning i disse hårde tide som er forårsaget af corona-virusen COVID-19. Men er der penge nok og bliver det fordelt rigtigt?

Der er uden tvivl mange danske virksomheder som er voldsomt præget af corona-krisen. I værste fald kan den manglende omsætning og indtægt betyde konkurs for virksomhederne, noget som kan have en katastrofal eftervirkning på hele det danske erhvervsliv. Staten har derfor en hjælpepakke på vej som skal hjælpe virksomhederne med at undgå konkurs under corona-krisen så vidt muligt.

Kompensationsordningen for selvstændige og små erhvervsdrivende er langt fra det første eller sidste tiltag vi kommer til at se og det kan diskuteres om 40 mia. er et urealistisk lavt beløb. Ifølge flere økonomiske eksperter burde vi være nærmere +300 mia. kroner for at redde de små- og mellemstore virksomheder fra konkurs, men 40. mia. er bestemt en start.

Den danske stat har nemlig allerede nu delt flere milliarder ud og givet garantier til flere større virksomheder. Blandt andet har flyselskabet SAS fået en statslig garanti på to milliarder kroner som de skal dele mellem den svenske og danske stat. Men hvad med de små- og mellemstore virksomheder og ikke mindst iværksætterne i danmark?

Ifølge en artikel fra TV2 publiceret 18-03-2020, har staten aftalt hjælpepakker til erhvervslivet med direkte tilskud for over 55 milliarder kroner samt muligheder for at låne og udskyde betalinger for yderligere 231 milliarder.

Nuværende erhvervsintiativer:

Tilskud:

 • Kompensationsordning for selvstændige og freelancere: 10 milliarder kr.
 • Kompensation for virksomheders faste udgifter: 40 milliarder kr.
 • Midlertidig lønkompensation: 3,8 milliarder kr.
 • Sygedagpenge refusion til arbejdsgivere: 1,7 milliarder kr.

Garantier (lån):

 • Garantiordninger for små, mellemstore og større virksomheder: 60,7 milliarder kr.

Øge likviditet og finansieringsmuligheder (udskydelse af betalinger):

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerene: 1,5 milliarder kr.
 • Forlængelse af betalingsfrister for moms og a-skat: 165 milliarder kr.

Finansministeriets hjælpepakker til dansk erhvervsliv

Det er ikke kune de små- og mellemstore virksomheder som har fået hjælp. Finansministeriet hjælper hele det danske erhvervsliv med forskellige typer hjælpepakker til selvstændige og virksomheder. Blandt andet har de indført:

 • Udskudt moms og skat
 • Statsgaranterede lån
 • Særlig støtte til selvstændige
 • Kompensation for faste udgifter
 • Lønkompensation
 • Kompensation for aflysninger
 • Sygedagpenge fra dag 1
 • Bedre adgang til lån i banken

Dette er nogle af de foreløbige hjælpepakker som regeringen i samarbejde med Finansministeriet har udarbejdet for at hjælpe dansk erhvervsliv. Man kan sikkert forvente at der ville mange flere tiltag og hjælpepakker hvis corona-virusen forsætter.

Hvem kan få del i kompensationsordningen for selvstændige og små erhvervsdrivende?

Vil du gerne have del i statens hjælpepakke til selvstændige, skal du holde øje med hjemmesiden Virk. Her vil det blive fremgå når du kan søge om kompensation på tabt omsætning og løn til din virksomhed, lige så snart hjælpepakken er på plads.

Fredag blev Erhvervsstyrelsen færdig med lovarbejdet til den første hjælpepakke, så arrangører nu kan søge kompensation for tabt indtjening ved store arrangementer, som på grund af frygt for smittespredning er blevet aflyst.

Sådan søger du statens hjælpepakke til selvstændige

For at søge hjælpepakkerne og søge kompensation skal du benytte dig af hjemmesiden Virk.

Krav

 • Virksomheden skal have et cvr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte
 • Har virksomheden oplevet mere end 30 pct. omsætningsnedgang under coronakrisen, kan virksomheden blive kompenseret
 • Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet. Dog højst 23.000 kr. om måneden Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
 • Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Den vil højst være på 70.000 kr. over perioden

Eksempel

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Ansøgning og udbetaling

 • Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk
 • Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt

Kompensationsordning for faste udgifter:

Krav

 • Målrettes virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40 pct. Altså virksomheder, der er særlig hårdt ramt af coronakrisen
 • Kompensationen målrettes faste udgifter til husleje eller uopsigelige kontrakter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • En virksomhed kan ikke få dækket samme udgift under begge ordninger, men kan dog godt gøre brug af begge ordninger

Ansøgning og udbetaling

 • Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk
 • Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt