Statens hjælpepakke til selvstændige: Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende

Nu kommer hjælpepakken til små- og mellemstore virksomheder i Danmark. 40 mia. kroner er foreløbig afsat på denne posten. Men er det nok?

Statens hjælpepakke til iværksættere Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende

Introduktion:

Regeringen er endeligt begyndt at anerkende at erhvervslivet har brug for en håndsrækning i disse hårde tide som er forårsaget af corona-virusen COVID-19. Men er der penge nok og bliver det fordelt rigtigt?

Der er uden tvivl mange danske virksomheder som er voldsomt præget af corona-krisen. I værste fald kan den manglende omsætning og indtægt betyde konkurs for virksomhederne, noget som kan have en katastrofal eftervirkning på hele det danske erhvervsliv. Staten har derfor en hjælpepakke på vej som skal hjælpe virksomhederne med at undgå konkurs under corona-krisen så vidt muligt.

Kompensationsordningen for selvstændige og små erhvervsdrivende er langt fra det første eller sidste tiltag vi kommer til at se og det kan diskuteres om 40 mia. er et urealistisk lavt beløb. Ifølge flere økonomiske eksperter burde vi være nærmere +300 mia. kroner for at redde de små- og mellemstore virksomheder fra konkurs, men 40. mia. er bestemt en start.

Den danske stat har nemlig allerede nu delt flere milliarder ud og givet garantier til flere større virksomheder. Blandt andet har flyselskabet SAS fået en statslig garanti på to milliarder kroner som de skal dele mellem den svenske og danske stat. Men hvad med de små- og mellemstore virksomheder og ikke mindst iværksætterne i danmark?

Ifølge en artikel fra TV2 publiceret 18-03-2020, har staten aftalt hjælpepakker til erhvervslivet med direkte tilskud for over 55 milliarder kroner samt muligheder for at låne og udskyde betalinger for yderligere 231 milliarder.

Nuværende erhvervsintiativer:

Tilskud:

  • Kompensationsordning for selvstændige og freelancere: 10 milliarder kr.
  • Kompensation for virksomheders faste udgifter: 40 milliarder kr.
  • Midlertidig lønkompensation: 3,8 milliarder kr.
  • Sygedagpenge refusion til arbejdsgivere: 1,7 milliarder kr.

Garantier (lån):

  • Garantiordninger for små, mellemstore og større virksomheder: 60,7 milliarder kr.

Øge likviditet og finansieringsmuligheder (udskydelse af betalinger):

  • Øgede lånemuligheder for elever og studerene: 1,5 milliarder kr.
  • Forlængelse af betalingsfrister for moms og a-skat: 165 milliarder kr.

Finansministeriets hjælpepakker til dansk erhvervsliv

Det er ikke kune de små- og mellemstore virksomheder som har fået hjælp. Finansministeriet hjælper hele det danske erhvervsliv med forskellige typer hjælpepakker til selvstændige og virksomheder. Blandt andet har de indført:

  • Udskudt moms og skat
  • Statsgaranterede l