Nu kan du søge kompensationsordning for selvstændige

Få styr på statens hjælpepakker til selvstændige og hvordan du søger de forskellige kompensationsordninger så din virksomhed kan overleve coronatiden.

Oversigt over alle kompensationsordninger som er åbne eller snart klar for ansøgning

Introduktion…

Corona-krisen og de økonomiske konsekvenser mærkes hårdere for hver dag der går og flere og flere melder sig ledige på arbejdsmarkedet samtidig med at virksomheder drejer nøglen om som følge af hjemme karantæne på grund af Corona.

Den danske stat forsøger at redde så mange virksomheder som muligt, men opgaven er stor og vanskelig og vi må som iværksættere og selvstændige også indse, at til trods for vores mange frustrationer, så gør regeringen er god indsats og har allerede nu oprettet og vedtaget en masse tiltag der hjælper danske iværksættere og virksomheder.

De forskellige hjælpepakker til selvstændige og kompensationsordninger kommer løbende ud og der går desværre lidt tid fra lovforslag, til vedtagelse, til endelig udgivelse og ansøgning om økonomisk bistand til din virksomhed, så vi må alle bevæbne os med tålmodighed og et stærkt budget, så man har så meget kontrol som mulig i en kaotisk og ukendt fremtid.

Jeg forsøger selv at holde mig opdateret på det seneste indenfor hjælpepakker til selvstændige og de forskellige kompensationsordninger som kan hjælpe dig og din virksomhed igennem coronatiden og de mange økonomiske tab som følge af hjemme karantæne og påbud fra det offentlige.

Du kan med fordel følge mig på Facebook så du bliver får en notifikation når jeg poster et nyt indlæg som måske kan hjælpe dig og din virksomhed igennem coronakrisen.

Du kan også følge mig på Instagram og Facebook, så du kan holde dig opdateret på mine seneste artikler og vejledninger som kan hjælpe dig med at tjene flere penge på nettet.

Dinero er det bedste gratis regnskabsprogram for dig som driver en mindre eller mellemstor virksomhed i danmark

Om de forskellige hjælpepakker og kompensationsordninger til selvstændige

Statens hjælpepakker til dansk erhvervsliv og selvstændige kommer i mange former, de seneste og nok dem du er på jagt efter de så såkaldte kompensationsordninger, hvor du kan søge kompensation for eksmepelvis:

 • Få hjælp til lønudgifter (vedtaget)
 • Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement (vedtaget)
 • Få hjælp til din virksomheds faste udgifter
 • Få hjælp til tabt omsætning

Statens hjælpepakker har også inkluderet mange andre tiltag der skal være med til at løfte de danske virksomheder og selvstændige igennem coronakrisen. Du kan eksempelvis drage nytte af at:

 • Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere
 • Udskyd afregningen af moms, AM-bidrag og A-skat
 • Få en lånegaranti hos Vækstfonden
 • Få hjælp, hvis du skal afskedige medarbejdere
 • Vejledning til din virksomhed

Når en ny kompensationordningen bliver vedtaget og du får mulighed for at søge kompensation, vil den blive lagt ud på indberet.virk hvor du finder vejledninger og information om hvordan du søger. Du finder også hjælp og søger direkte om kompensation hos Virksomhedsguiden som er hjemmesiden for ansøgninger til de mange kompensationsordninger samt andre midlertidige ændringer der kan støtte din virksomhed.

Kompensation for arrangementer (VEDTAGET – Ansøgning åbnet 15-03-2020)
Du kan få kompensation, hvis du er hovedarrangør af et arrangement, der skulle afholdes 6. til 31. marts, men som pga. coronavirus/covid-19 er aflyst, væsentlig ændret eller udskudt. Kompensationen gives til at dække dit underskud i arrangementet:

Midlertidig lønkompensation (VEDTAGET – Ansøgning åbnet 25-03-2020)
Søg lønkompensation for det antal medarbejdere, du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19:

Få hjælp til din virksomheds faste udgifter (under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget)
Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.

Få hjælp til tabt omsætning (under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget)
Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

Det er vigtigt at du selv holder øje med hvornår de forskellige kompensationsordninger vedtages i Folketinget og hvornår ansøgningerne åbnes inde hos Virksomhedsguiden.

Sådan søger du midlertidig lønkompensation

Statens hjælpepakke som dækker midlertidig lønkompensationsordning blev vedtaget d. 25 Marts 2020 og åbnet for ansøgninger på Virksomhedsguidens Facebookside d. 25 Marts 2020.

For at søge midlertidig lønkompensation skal du opfylde en række krav, søge kompensationen og

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Krav til midlertidig lønkompensation:

For at ansøge om kompensationsordningen der dækker løn, må én af følgende situationer være forestående:

 • Afskedelse af 30% af alle ansatte

eller

 • Afskedelse af mere end 50 ansatte

Foruden dette krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav.

Vejledning til ansøgning:

For at ansøge om lønkompensation for det antal medarbejdere, du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19, skal du først gå ind på ansøgningsskema som du finder på virksomhedsguiden og derefter følge anvisningen herunder som er hentet fra Virk.

 1. Udfyld information om medarbejdere, der ønskes kompensation for, eller vedhæft CSV-fil
 2. Angiv kontaktperson for din lønkompensationsansøgning
 3. Bekræft tro- og love-erklæring om, at de indtastede oplysninger er retvisende
 4. Indsend indberetning
 5. Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt

Du kan læse mere om bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 på Retsinformations hjemmeside.

Sådan søger du kompensation for arrangementer

Statens hjælpepakke som dækker kompensation for arrangementer blev vedtaget d. 12 Marts 2020 i og åbnet for ansøgninger på Virksomhedsguidens Facebookside d. 15 Marts 2020.

For at søge kompensation for aflyste arrangementer skal du opfylde en række krav og selvfølgelig søge om kompensation.

Kompensationsordningen dækker kun unikke arrangementer, som kun skulle finde sted én eller få gange i Danmark i perioden 6. til 31. marts.

Krav til arrangement kompensation:

Som tidligere nævnt gælder kompensationsordning kun arrangementer der skulle afholdes mellem d. 6 og 31 Marts 2020. Udover dette, skal du opfylde følgende krav for at søge kompensation:

 • Arrangementer med mere end 1.000 deltagere
 • Arrangementer med mere end 500 deltagere, hvis arrangementet henvendte sig til personer i risikogruppen (f.eks. gravide, ældre over 80 år eller kronisk syge)
 • Arrangementer med og uden deltagerbetaling/billetpris

Det er vigtigt at forstå at kompensationsordningen ikke dækker tabt overskud, da staten ikke skal/vil bidrage til din fortjeneste, men blot hjælper din virksomhed igennem corona-krisen så du kan undgå konkurs og fyringer af ansatte.

Vejledning til ansøgning:

For at ansøge om lønkompensation for det antal medarbejdere, du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19, skal du først gå ind på ansøgningsskema som du finder på virksomhedsguiden og derefter følge anvisningen herunder som er hentet fra Virk.

 1. Udfyld information om dit arrangement.
 2. Anmod om kompensation.
 3. Hvis du anmoder om over 500.000 kr., skal din revisor erklære sig på indholdet af anmodningen. Der skal uploades revisorerklæring. Hvis du anmoder om 500.000 kr. eller derunder skal din regnskabsansvarlige eller en anden person fra virksomhedens ledelse medunderskrive indholdet af din anmodning. Dette gøres via blanketten.
 4. Når vi har behandlet anmodningen, vil du blive kontaktet pr. mail eller digital post.

Du kan læse mere om bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger på Retinformations hjemmeside.

Virksomhedsguiden er dit centrale hjælpecenter

Virksomhedsguiden er stedet hvor du finder alt information fra det offentlige der kan hjælpe din virksomhed igennem coronatiden. Det er også her du skal ansøge hvis du skal have del i en kompensationsordning.

Virksomhedsguiden er et digitalt redskab til selvstændige og iværksættere hvor du får tilgang til vejledninger, information om opstart, drift og udvikling af din virksomhed. I disse krise-tider er det også her små- og mellemstore virksomheder får hjælp til at komme igennem corona-krisen.

God råd og vejledninger til at komme igennem Corona:

Overblik over kompensationsordninger og hjælpepakker: