Få styr på regnskabet med et gratis regnskabsprogram til foreninger

Uanset størrelsen og formålet med din forening, så er det vigtigt at have styr på sit regnskab. Små og store foreninger stilles de samme krav når det kommer til blandt andet regnskab og det kan derfor være fordelagtigt med et regnskabsprogram.

Regnskab i små foreninger med et gratis regnskabsprogram

Introduktion…

Har du allerede eller skal du til at starte en forening og mangler en måde at holde styr på regnskabet på, så er et gratis regnskabsprogram helt sikkert vejen at gå.

Der stilles mange krav til at stifte en forening og mange af dem kan afdækkes ved at have styr på regnskabet med et regnskabsprogram.

Ser man på Erhvervsstyrelsens krav til foreninger, finder man dette.

Overordnede krav til foreninger:

 • Mindst to medlemmer.
 • Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter).
 • Medlemskredsen veksler.
 • Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter.
 • Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som kan ændre vedtægterne og udøve ejerbeføjelser, hvis foreningen ejer noget Foreninger har en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling.
 • Foreningen behøver ikke at have nogen formue.

Der findes også andre krav, afhængig af hvordan foreningen skal fungere, eksempelvis hvis foreningen skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed eller have ansatte, skal den have et CVR-nummer. Der findes dog flere forskellige typer foreninger som alle har hvert deres kravsæt og funktionsmåder som beskrevet hos Erhvervsstyrelsen.

Der er følgende 5 former for foreninger:

 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.) skal registreres med CVR-nummer
 • Frivillige foreninger kan – men ikke har pligt – til at lade sig registrere.
 • Det kan fx være en grundejerforening eller en kulturel forening
 • Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening) kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en non-profit organisation
 • Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige Særlige foreninger kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en indkøbsforening

Uanset hvilken form for forening du har eller skal starte, så er et regnskab en nødvendighed og derfor anbefaler jeg på det kraftigste at du anskaffer dig et regnskabsprogram til at holde styr på regnskabet i din forening.

Det er særdeles vigtigt hvis du har en forening som er/skal registreres, da du dermed bliver skatte- og momspligt og dette regnskab kan være svært at holde styr på med Excel og metoder der høre fortiden til.

Hos Erhvervsstyrelsen kan du finde hvilke foranstaltninger der skal til for, at din forening  registreres. Skal din forening registreres kan du få hjælp til dette hos Virksomhedsguiden som lægger under Erhvervsstyrelsen.

En forening skal registreres, hvis den:

 • er erhvervsdrivende og medlemmerne har begrænset ansvar (f.m.b.a.)
 • har ansatte og skal udbetale løn (fx til en vicevært)
 • skal modtage tilskud fra det offentlige (registreres som frivillige foreninger)
 • skal drive erhverv (fx en kiosk i en idrætsforening) og muligvis momsregistreres
 • skal importere eller eksportere (fx en indkøbsforening)

Vedtægter og bestyrelsesoversigt skal vedlægges registreringen, som sker på Virk.

Dinero er det bedste gratis regnskabsprogram for dig som driver en mindre eller mellemstor virksomhed i danmark

Små foreninger skal også have styr på sit regnskab

I enhver forening hvad end det er en frivillig forening eller en andelsboligforeninger med pligt til registrering for at være skattepligtige, så er der vedtægter og andre finansielle elementer der er gældende og du kan hurtigt få rod i regnskabet hvis du ikke benytter dig af et regnskabsprogram.

Når en forening registreres så vil den være underlagt de samme regler som virksomheder, da denne registreres som en. Der kan være flere forskellige årsager til at en forening må registreres og dermed føre regnskab. Uanset årsagen til at din forening registreres, så er det vigtigt at du overholder de gældende love og regler der gælder som virksomhedsejer.

Derfor anbefaler jeg dig at anskaffe et gratis regnskabsprogram allerede før du starter din forening eller registrerer denne, så du er på forkant med regnskabet og ikke kommer i klemme når der skal indberettes og betales til Skattestyrelsen, hvilket ved for sen betaling kan betyde bøder og andre reprimander.

Det oplagte regnskabsprogram til din forening

Hvis du har eller skal have en mindre eller mellomstor forening som er registreret og dermed pålagt skatte- og momsinberetning og betaling, så er der ét gratis regnskabsprogram som skiller sig ud og dermed er det oplagte valg til jeres forening og det er Dinero.

Dinero regnskabsprogram er 100% gratis og kan hjælpe dig og din forening med alt indenfor regnskab, som et regnskabsprogram skal kunne. Der er oprette mere end 250.000 brugere i regnskabsprogrammet Dinero per dags dato og dette er et klart signal til at Dinero er et regnskabsprogram der virker og som sagt, så er det 100% gratis.

Andre regnskabsprogrammer til foreninger

Der findes flere danske regnskabsprogrammer som er gratis som du kan benytte til dit regnskab i din forening. Det kan også være en fordel at betale for et regnskabsprogram hvis regnskab og økonomistyring ikke er din stærkeste side, da du ofte ved et betalt regnskabsprogram får support og hjælp til dit regnskab igennem udbyderen af regnskabsprogrammet.

Et andet gratis alternativ til Dinero regnskabsprogram er Billy regnskabsprogram.

Billy regnskabsprogram er på mange måder som Dinero et regnskabsprogram der er udviklet til de små- og mellemstore virksomheder og iværksættere i Danmark. Regnskabsprogrammet kan på samme måde hjælpe dig med alle nødvendige regnskabspligter du, som forening har for at drive din forening og virksomhed i Danmark.

Vælg et regnskabsprogram til frivillig forening som er gratis

Frivillig foreninger er eskempelvis grundejerforeninger, idræftsforeninger og andre kulturelle foreninger som er pålagt at have et CVR-nummer som skal fornys hvert 3. år, hvilket betyder at et regnskabsprogram for frivillige foreninger til regnskab er oplagt.

En frivillig forening er ikke en forening hvor der udføres arbejde, men navnet ligger til grunde på baggrund af at foreningen frivilligt lader sig registrerer ved det offentlige med CVR-nummer. Dette er en udbredt misforståelse blandt foreninger i Danmark, så selvom i er en gruppe frivillige i en forening, så gør ikke det jer til en frivillig forening.

Fordelen ved at registrerer sig er du foreningen dermed kan oprette sig flere steder og eksempelvis få tilgang til en bankkonto tilhørende foreningen.

En frivillig forening er ofte ikke økonomisk stærk eller har en høj likividitet samt cashflow, hvilket gør et gratis regnskabsprogram oplagt for denne type forening. På denne måde kan i holde udgifterne nede i jeres frivillige forening og bruge jeres tid og penge på det som er jeres hovedmål med foreningen.