Gældssanering er en måde at få nedskrevet eller afskrevet sin gæld fuldstændig. Det er op til den danske skifteret at vurdere hver enkel ansøgning om gældssanering, men selvom det måske lyder som fryd og gammen, så er der mange betingelser som må opfyldes for at en kan søge om og få godkendt en gældssanering.

I store træk, så er gældssanering for dig som er uoverkommelig stor gæld, som du ikke har mulighed for at afdrage på i det hele taget eller hvis du har et så lille rådighedsbeløb om måneden som gør at det vil tag rigtigt mange år at nedbetale gælden.

I denne artikel vil jeg gå i dybden med hvordan gældssanering fungere, hvilke betingelser som gælder og hvorfor det kan være økonomisk smart for dig som privatperson at søge om gældssanering, såfremt din gæld og økonomiske situation er ude af kontrol.

Regler og krav for gældssanering

Gældssanering er ikke for alle, det er begrænset til privatpersoner, det vil sige at du ikke kan søge om gældssanering hvis du er en virksomhed, forening eller lignende.

Udover at du må være en privatperson for at søge gældssanering, så er der også en lang række krav du skal opfylde for at få godkendt en gældssanering.

Men hvis du derimod som privatperson har ejet en privatejet virksomhed som har gået konkurs, hvor du hæfter personligt for den gæld der er generet i virksomheden, så vil du også kunne søge om gældssanering, da gælden er privat og ikke virksomhedsejet.

Lempede regler for folkepensionister

Som folkepensionist med uoverkommelig gæld, kan gældssanering for folkepensionister være en fordelagtig måde at få styr på økonomien på, da der hos pensionister er lempede regler for at hjælpe de ældre med uoverskuelig og dyr gæld.

Årsagen til de lempede regler er, at du som folkepensionist ikke bliver anset som en erhvervsaktiv person i samfundet og dermed muligvis ikke har de samme økonomiske muligheder som en erhvervsaktiv har.

Gældssanering for førtidspensionister er desværre ikke inkluderet i det lempede regler som folkepensionister er, det vil sige at du som førtidspensionist skal opfylde de samme krav som en erhvervsaktiv person. Dog kan du med de rette rådgivere og lidt held, få nedsat din gæld som førtidspensionist når du stiller op i skifteretten. Som alle andre gældssaneringssager så er din økonomiske situation og din samlede gæld en essentiel del når skifteretten skal gøre afgørelser i en sag.

Hvordan søger man gældssanering?

At søge gældssanering er ikke en simpel eller let proces og mange vælger derfor at søge råd og vejledning hos virksomheder som beskæftiger sig med dette på et professionelt plan.

Selvom du må betale en lille sum penge for at få hjælp med en gældssanering, så kan det ofte spare dig for mange penge, afhængig af din gælds størrelse.